Ki'i Pohaku

Ki'i Pohaku
Oil on canvas/collage
60" x 42"