Ka iwi o Pele

Ka iwi o Pele
Oil on canvas
28" x 50"